องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบ 2563


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัมนาคุณภาพชีวิตบุคลาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ Pleam Organization หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

2020-09-29
2020-09-25
2020-09-18
2020-08-03
2020-07-26
2020-07-22
2020-05-04
2020-03-11
2020-02-24
2020-01-13