องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบ 2563


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

2020-09-29
2020-09-25
2020-09-18
2020-08-03
2020-07-26
2020-07-22
2020-05-04
2020-03-11
2020-02-24
2020-01-13