องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
 

 

 

 

 


   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเ...
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหวาย ได้ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรค มือ-เท้า-ปา...
  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ
    การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศีขรภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห่อประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริน...
  พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี"บ้านกุดหวาย ม....
    พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี หมู่บ้านช่อสะอาดปราสจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีวิถีชีวิตพอเพียง ...
  ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดหวาย
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในตำบล...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
Updated 2020, JAN 11