องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  

 

 

 


  พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี"บ้านกุดหวาย ม....
       พิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี หมู่บ้านช่อสะอาดปราสจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีวิถีชีวิตพอเพียง ...
 
  ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดหวาย
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในตำบล...
 
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2560
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค เ...
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
สาสน์จากปลัด อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการต่างๆ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาบุคลากร
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
อบต.กุดหวาย จัดการแจ่งขันกีฬาสี นักเรียนผู้สูงอายุ ace333
Otop นวัตวิถีบ้านสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557