องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง การควบคุมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข (การขุดดินบรรทุกดินเพื่อจำหน่าย) 2556 [ 6 ก.พ. 2563 ]12
2 ข้อความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดหวาย/โรงเรียนในเขตตำบลกุดหวาย ปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]6
3 โครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านบ่อน้ำคำ ม.10 [ 16 ก.พ. 2560 ]2
4 โครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านสะดีย์ ม.2 [ 16 ก.พ. 2560 ]4
5 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการดำเนินงามตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) ตำบลกุดหวาย [ 1 ก.ย. 2558 ]5
6 ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [ 12 พ.ย. 2557 ]3
7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยหนาว ปี 2558 [ 7 ต.ค. 2557 ]4
8 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ในตำบลกุดหวาย ปี 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]1