องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดหวาย/โรงเรียนในเขตตำบลกุดหวาย ปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]3
2 โครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านสะดีย์ ม.2 [ 16 ก.พ. 2560 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13 ก.ย. 2559 ]1
4 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการดำเนินงามตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) ตำบลกุดหวาย [ 1 ก.ย. 2558 ]2
5 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอายุฤดูร้อน ปี 2558 [ 5 พ.ค. 2558 ]3
6 ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [ 12 พ.ย. 2557 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยหนาว ปี 2558 [ 7 ต.ค. 2557 ]1
8 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 [ 13 ก.พ. 2557 ]1
9 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ในตำบลกุดหวาย ปี 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]0