องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ :www.kudwai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง (1.ผอ.กองช่าง)( 2.ผอ.กองการศึกษา) [ 1 ก.ย. 2563 ]8
2 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ [ 31 ส.ค. 2563 ]2
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]8
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]5
5 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]6
6 ขอเชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]21
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง การควบคุมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข (การขุดดินบรรทุกดินเพื่อจำหน่าย) 2556 [ 6 ก.พ. 2563 ]40
8 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร [ 10 ก.ค. 2562 ]14
9 ประชาสัมพันธ์ภาษัประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]15