องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ เส้นทางที่ 2 จากบ้านกระแสร์อุดม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ เส้นทางที่ 2 จากบ้านกระแสร์อุดม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์

    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก/นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ เส้นทางที่ 2 จากบ้านกระแสร์อุดม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2558