องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ : www.kudwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนและการจ่ายเงินผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย โดยงานพัฒนาชุมชนได้มีการจัดทำคูมือสำหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

    เอกสารประกอบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนและการจ่ายเงินผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557